Steeds meer mensen kiezen ervoor om als zelfstandig ondernemer te gaan starten. Zij zijn dan niet in loondienst bij een bedrijf, maar starten hun eigen bedrijf vanuit huis of andere werkruimte. Omdat er niet altijd startkapitaal nodig is als zzp’er, is het erg toegankelijk. Wanneer je aan de slag wilt gaan als zzp’er moet je je erg goed voorbereiden. Heb je eenmaal een gedetailleerd plan opgesteld, dan kun je het ondernemingsplan bij de KvK voorleggen en deze laten vastleggen. Je kunt je als zzp’er op verschillende markten richten, zoals de zorg, het onderwijs, zakelijke dienstverlening en de bouw. Onderzoek van tevoren naar welke richting jouw interesse uit gaat en welke ervaring je hiervoor al hebt opgedaan. Ook is het goed om te kijken naar eventuele verplichte diploma’s en certificaten voordat je het werk mag gaan uitvoeren. Ben je geïnteresseerd in funderingswerk? Lees hier dan meer over wat je als zzp’er in deze branche kunt doen.

Heien

Je hebt vast wel eens van heien gehoord, maar wat is het nu precies? Heiwerk is het aanbrengen van heipalen in de grond om de fundering van een huis of pand te verstevigen. Het is natuurlijk van groot belang dat deze klus zorgvuldig en goed wordt uitgevoerd, anders zou het kunnen dat de fundering zal verzakken en schade zal oplopen. Dit heeft te maken met de zachte grond dat we in Nederland kennen. Je gaat aan de slag door eerst een sondering te maken. Aan de hand daarvan wordt vastgesteld hoe diep de palen de grond in moeten, die daar vervolgens met een heistelling in worden geslagen.

Boren

Om een fundering te verstevigen kan er voor worden gekozen om funderingspalen te boren. Ook dit gebeurt om verzakkingen en schade te voorkomen. Door het juist boren van de palen is het risico op schade aan het pand ten gevolge van funderingsschade minimaal. Omdat bij deze techniek de speciale schroefpalen de grond in worden gedraaid ontstaan er nauwelijks trillingen. Dit is dus ideaal voor situaties waarbij geen trilling veroorzaakt mag worden, wat schade zou kunnen veroorzaken aan andere gebouwen in de omgeving. In dat geval kies je dus voor Palen boren in plaats van heien.

Vijzelen

Voorkomen is beter dan genezen, maar mocht een pand toch zijn verzakt, dan kun je deze opvijzelen. Dit is vooral nodig bij hevigere verzakkingen, wanneer stabiliseren niet genoeg effect heeft. Bij het opvijzelen wordt het pand rechtgezet met krachtige machines. Dit kan nodig zijn wanneer het pand niet waterpas staat, waardoor bijvoorbeeld schilderen en spiegels altijd scheef hangen. Ook draagt dit bij aan de waarde van het pand.